INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

19 sierpnia 2010 r.

Dnia 19 sierpnia 2010 w Sali konferencyjnej Hotelu ICAM Rzeszów odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ISO 9001:2008, przyznanych przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną SGS Polska 12 jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.

1 lipca 2010 r.

Audit certyfikacyjny

W lipcu rozpoczyna się ostatni etap projektu - audit certyfikacyjny. Przeprowadzony zostanie przez firmę SGS Polska Sp. z o.o., 01-233 Warszawa ul. Bema 83 - wyłonioną na drodze postępowania ofertowego. W wyniku certyfikacji urząd otrzyma certyfikat zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Terminy auditów certyfikacyjnych dla poszczególnych gmin.

Lp.GminaTermin Auditu
1.Cieszanów21 lipca
2.Kańczuga19 lipca
3.Dukla7 lipca
4.Lubaczów14 lipca
5.Nowy Żmigród20 lipca
6.Nisko20 lipca
7.Roźwienica23 lipca
8.Lesko12 lipca
9.Domaradz9 lipca
10.Laszki22 lipca
11.Świlcza30 lipca
12.Sędziszów Młp.6 sierpnia

3 maja 2010 r.

W maju rozpoczęły się audity wewnętrzne w gminach. Celem tych auditów jest weryfikacja efektywności wdrożonego systemu. Audit przeprowadzają uprzednio przeszkoleni Auditorzy Wewnętrzni pod nadzorem konsultanta z uprawnieniami i zgodnie z opracowaną procedurą. Powstały po przeprowadzeniu auditu raport do przeglądu zarządzania zostanie przekazany władzom gminy.

Terminy auditów weryfikacyjnych w poszczególnych gminach

 1. Urząd Gminy Dukla 04.05.2010
 2. Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim 12.05.2010
 3. Urząd Gminy Świlcza 12.05.2010
 4. Urząd Gminy i Miasta Nisko 14.05.2010
 5. Urząd Gminy i Miasta Kańczuga 18.05.2010
 6. Urząd Gminy w Roźwienicy 19.05.2010
 7. Urząd Gminy Laszki 20.05.2010
 8. Urząd Miasta i Gminy Cieszanów 21.05.2010
 9. Urząd Gminy Lubaczów 24.05.2010
 10. Urząd Gminy Domaradz 25.05.2010
 11. Urząd Miasta i Gminy Lesko 26.05.2010
 12. Urząd Gminy Nowy Żmigród 27.05.2010

1 września 2009 r.

Doradztwo z zakresu opisu procesów i opracowania procedur.

We wrześniu 2009 rozpoczął się drugi etap doradztwa z zakresu opisu procesów i opracowania procedur. Na bazie poprzednich czynności i obserwacji przeprowadzane jest mapowanie procesów. Wyodrębnione procesy zostaną uporządkowane wg modelu Black Box z podziałem na procesy zarządcze, zasadnicze i pomocnicze. Celem realizacji wymagania systemowego podejścia do zarządzania zostanie wypracowana mapa procesów odwzorowanych na zaktualizowanej strukturze organizacyjnej w postaci macierzy zastosowania procesów. Każdy proces będzie miał określony cel, właściciela, wskaźnik efektywności, kryteria monitorowania. Tak opisane procesy wraz z zakresem systemu, ewentualnymi wyłączeniami będą podstawą Księgi Jakości - głównego dokumentu systemowego. Kryteria monitorowania procesów sformułowane zostaną jako procedury systemu.

1 lipca 2009 r.

Doradztwo z zakresu przygotowania struktury organizacyjnej i oceny spełnienia wymagań dla normy ISO.

Po szkoleniach, które odbyły się w gminach biorących udział w projekcie rozpoczął się pierwszy etap doradztwa z zakresu przygotowania struktury organizacyjnej i oceny spełnienia wymagań dla normy ISO. W celu zidentyfikowania obecnego poziomu spełnienia wymagań normy systemu zarządzania jakością ISO w gminach został przeprowadzony Audit Otwarcia, który wskazał organizacyjne potrzeby wdrożeniowe i stopień spełnienia wymagań normy i wymagań prawnych. Efektem auditu jest raport zawierający harmonogram prac oraz weryfikacja opisu struktury organizacyjnej.

19 czerwca 2009 r.

Zakończenie rekrutacji

Informujemy o zakończeniu rekrutacji do projektu "Dobre rządzenie w sektorze publicznym - wdrażanie zarządzania jakością i badania satysfakcji z usług w gminach woj. podkarpackiego" współfinansowanego przez Unię Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-343/08-00

Gminy które zakwalifikowały się do projektu
Lp.Nazwa gminyData przyjęciaGodzina przyjęcia
1Gmina Lesko14.05.200914.15
2Gmina Cieszanów15.05.200912.15
3Gmina Świlcza15.05.200912.30
4Miasto i Gmina Kańczuga15.05.200912.50
5Gmina Dukla15.05.200913.00
6Gmina i Miasto Nisko15.05.200913.30
7Gmina Sędziszów Młp.15.05.200913.40
8Gmina Roźwienica15.05.200915.40
9Gmina Wiejska Lubaczów18.05.20098.00
10Gmina Laszki18.05.200914.30
11Gmina Domaradz19.05.20099.30
12Gmina Nowy Żmigród19.05.20099.35

16 czerwca 2009 r.

Podpisano umowy o uczestnictwo w projekcie z następującymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego:

• Gmina Lesko

15 czerwca 2009 r.

Podpisano umowy o uczestnictwo w projekcie z następującymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego:

• Gmina Dukla

10 czerwca 2009 r.

Podpisano umowy o uczestnictwo w projekcie z następującymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego:

• Gmina Wiejska Lubaczów
• Gmina Roźwienica

10 czerwca 2009 r.

Podpisano umowy o uczestnictwo w projekcie z następującymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego:

• Gmina Świlcza
• Gmina Sędziszów Małopolski

9 czerwca 2009 r.

Podpisano umowy o uczestnictwo w projekcie z następującymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego:

• Gmina Nowy Żmigród
• Gmina Cieszanów
• Gmina Domaradz
• Gmina i Miasto Nisko
• Gmina Laszki
• Miasto i Gmina Kańczuga

2 czerwca 2009 r.

Gmina Żołynia dokonała zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

29 maja 2009 r.

Gmina Zarzecze dokonała zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

25 maja 2009 r.

Gmina Korczyna dokonała zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

22 maja 2009 r.

Gmina Dydnia dokonała zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

21 maja 2009 r.

Gmina Narol dokonała zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

20 maja 2009 r.

Gmina Jasienica Rosielna dokonała zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

19 maja 2009 r.

Gmina Domaradz, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Kolbuszowa dokonały zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

18 maja 2009 r.

Gmina Wiejska Lubaczów oraz Gmina Laszki dokonały zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

15 maja 2009 r.

Gmina Cieszanów, Gmina Świlcza, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Dukla, Gmina i Miasto Nisko, Gmina Sędziszów Małopolski oraz Gmina Roźwienica dokonały zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

14 maja 2009 r.

Trwa rekrutacja uczestników projektu.

W Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Konferencja Promocyjna "Czas na zmiany, droga do jakości czyli zaproszenie do wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008", w ramach realizacji projektu "Dobre rządzenie w sektorze publicznym - wdrażanie zarządzania jakością i badania satysfakcji z usług w gminach woj. podkarpackiego". W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego, zainteresowani wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO w swoich gminach.
Więcej informacji

14 maja 2009 r.

Gmina Lesko dokonała zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

14 maja 2009 r.

W Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Konferencja Promocyjna "Czas na zmiany, droga do jakości czyli zaproszenie do wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008", w ramach realizacji projektu "Dobre rządzenie w sektorze publicznym - wdrażanie zarządzania jakością i badania satysfakcji z usług w gminach woj. podkarpackiego".
Więcej informacji

1 kwietnia 2009 r.

Firma Centrum Promocji Biznesu rozpoczęła realizację projektu pt.: "Dobre rządzenie w sektorze publicznym - wdrożenie zarządzania jakością i badania satysfakcji z usług w gminach woj. podkarpackiego" na podstawie umowy nr: UDA - POKL.05.02.01-00-343/08 - 00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji