INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja

Dnia 19 sierpnia 2010 w Sali konferencyjnej Hotelu ICAM Rzeszów odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ISO 9001:2008, przyznanych przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną SGS Polska 12 jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Ogromny to sukces zważywszy, że system został wdrożony i certyfikowany na przestrzeni roku czasu, zaś fundusze na wdrożenie i certyfikację w całości zostały pozyskane przez Centrum Promocji Biznesu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt został bardzo wysoko oceniony przez samych uczestników - gminy i ich pracowników o czym świadczą rezultaty badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników. Ponad 90 % uczestników uznało, że posiadanie certyfikatu ISO przyniesie korzyści gminie. Ponad 90% badanych jest przekonanych, że zdobyte umiejętności będą przydatne w wykonywanej pracy zawodowej. Ponad 90% uczestników jest zadowolonych z uczestnictwa w projekcie. Ponad 90 % szkolonych uznało, że udział w projekcie znacząco wpłynął na wzrost potencjału urzędu gminy. Ponad 90% uczestników pozytywnie ocenia cały projekt.W rezultacie ukończenia pełnego cyklu szkoleniowo - doradczego przewidzianego projektem, certyfikaty potwierdzające wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zostały wręczone na konferencji podsumowującej następującym Urzędom:

 • Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
 • Urząd Gminy w Świlczy
 • Urzędowi Miasta i Gminy w Kańczudze
 • Urząd Gminy w Dukli
 • Urząd Miejskiemu w Sędziszowie Młp.
 • Urząd Gminy w Lubaczowie
 • Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie
 • Urząd Miasta i Gminy w Nisku
 • Urząd Gminy w Roźwienicy
 • Urząd Miasta i Gminy w Lesku
 • Urząd Gminy w Domaradzu
 • Urząd Gminy w Laszkach

Serdecznie gratulujemy, wierząc, że otrzymane certyfikaty i wiedza oraz doświadczenie zdobyte podczas uczestnictwa w projekcie wpłynie na jakość funkcjonowania urzędów co zostanie zapewne zweryfikowane przez samych mieszkańców.

Program konferencji

 1. 12.00 - OTWARCIE KONFERENCJI Paweł Zając - Dyrektor Centrum Promocji Biznesu - beneficjent projektu
 2. 12.15 - prof. Elżbieta Skrzypek CAF jako narzędzie kompleksowego systemu zarządzania jakością w jednostkach samorządu terytorialnegoM
 3. 12.45 - Wręczenie Certyfikatów ukończenia projektu oraz certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 dla 12 podkarpackich samorządów
 4. 13.00 - Jacek Chmiel Dobre praktyki - System Zarządzania Jakością jako narzędzie doskonalenia gminy
 5. 13.15 - Sylwester Wilczek Podsumowanie projektu - Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy
 6. 13.35 - Wystąpienia zaproszonych gości
 7. 13.45 - LUNCH
 8. 15.00 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJISystemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 gminom - uczestnikom projektu: Dobre rządzenie w sektorze publicznym - wdrażanie zarządzania jakością i badania satysfakcji z usług w gminach woj. podkarpackiego