INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiały i linki

Dokumenty rekrutacyjne:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki /dokumenty/:

  • Nowa definicja MŚP: Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia - pobierz
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki /POKL/ - pobierz
  • Szczegółowy Opis Priorytetów POKL - pobierz
  • Zasady finansowania POKL - pobierz
  • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach POKL - pobierz
  • Wytyczne w sprawie kwalifikowania wydatków POKL - pobierz

Przydatne linki: