INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

Uwarunkowania ogólne

Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji prowadzący do podniesienia standardów i jakości usług publicznych powinno strategicznie wpływać na wzrost gospodarczy i rozwój państwa. Obsługa klientów, stałe sprawdzanie i poprawa poziomu usług i satysfakcji z nich jest więc ważnym celem modernizacji zarządzania w administracji samorządowej. Jedną z dróg do tego celu jest wykorzystanie uniwersalnej standaryzacji - Systemu Zarządzania Jakością ISO. Bez określenia przebiegu procesów i ich wzajemnych powiązań nie jest możliwe sprawne oddzielenie funkcji bezpośredniej obsługi obywateli od realizacji merytorycznych zadań służących wydaniu decyzji administracyjnej, zaświadczenia itp. Za wdrożeniem norm ISO w jednostkach samorządu terytorialnego przemawia wiele czynników. Jednostki te są firmą usługową, zorientowaną na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Dlatego decyzję administracyjną, informację czy promocję trzeba traktować jak towar powszechnego użytku, który powinien spełniać najwyższe normy jakości.

Adresaci

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich pracownicy. Grupa docelowa:
  • 12 gmin z województwa podkarpackiego.
  • 120 pracowników gmin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w gminach województwa podkarpackiego.
Projekt nie jest skierowany do pracowników w gorszym położeniu. Poza tymi kryteriami nie ma ograniczeń w dostępie do wsparcia.

Zasięg terytorialny

Obszarem działania jest teren określony administracyjnie obszarem województwa podkarpackiego.

Cel projektu

Poprawa funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego. poprzez objęcie ich pracowników wsparciem szkoleniowym w zakresie funkcjonowania i wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia usprawnień zarządczych związanych z poprawą jakości usług i zarządzania, wzrostem kompetencji urzędników, poprawą obsługi klienta i sprawności urzędów.